ระบบแจ้งคะแนนนักเรียนออนไลน์  

   
013073
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
54
54
108
12432
1727
1602
13073

Your IP: 3.215.177.171
2021-09-20 15:01
   
ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนบ้านบะแค : Welcom to Banbakae School
   

ตัวอย่างการปักเครื่องหมายที่หน้าอกเสื้อของนักเรียนระดับต่างๆ

(ปักด้วยสีน้ำเงิน)

หน้าอกเสื้อเบื้องขวา

บ.ค.

ปักชื่อ – นามสกุล

ตัวอย่างการปักเครื่องหมายที่หน้าอกเสื้อ


   

facebook โรงเรียนบ้านบะแค

   

ข่าวประกวดราคา/ประกาศ

16/09/2564 15:30ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ห้องเรียนอนุบาล1-3 ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านร่างกาย สติปัญญาและการมีวินัยระดับปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2564ดาวน์โหลดเอกสาร
16/09/2564 14:30ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ห้องเรียนไฮสโคป ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านร่างกาย สติปัญญาและการมีวินัยระดับปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2564ดาวน์โหลดเอกสาร
3/09/2564 15:30ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เครื่องเล่นบ้านบอลโครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านร่างกาย สติปัญญาและการมีวินัยระดับปฐมวัย (SBMLD) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2564ดาวน์โหลดเอกสาร
18/08/2564 14:30ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาตามโครงการพัฒนาทักษะด้านฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (SBMLD) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2564ดาวน์โหลดเอกสาร
17/08/2564 14:30ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุครุณฑ์ดนตรีตามโครงการส่งเสริมศักยาพผู้เรียนด้านดนตรีไทย (SBMLD) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2564ดาวน์โหลดเอกสาร
17/08/2564 14:20ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการห้องเรียนคุณาพสู่ความเป็นเลิศด้านาษาต่างประเทศ (SBMLD) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2564ดาวน์โหลดเอกสาร
16/08/2564 14:50ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทย(SBMLD) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2564ดาวน์โหลดเอกสาร
10/08/2564 15:40ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโคโรนา(COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2564ดาวน์โหลดเอกสาร
4/08/2564 16:10ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุครุณฑ์กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์ตามโครงการพัฒนาศักยาพผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2564ดาวน์โหลดเอกสาร
4/08/2564 16:10 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุครุณฑ์กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนด้านปัญญาประดิษฐ์ตามโครงการพัฒนาศักยาพผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2564ดาวน์โหลดเอกสาร
4/08/2564 16:10 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุครุณฑ์ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยาพผู้เรียนระดับปฐมวัยสู่ศตวรรษที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2564ดาวน์โหลดเอกสาร
29/07/2564 12:20 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวทีชั่วคราวในการจัดกิจกรรมแสดงความสามารถของผู้เรียน ตามโครงการส่งเสริมศักยาพผู้เรียนด้านดนตรีไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2564ดาวน์โหลดเอกสาร
   
   

ฝ่ายบริหาร  

นายฐณวัฒน์...ฉัตรวุฒิรัศมิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะแค
เบอร์โทรศัพท์ 089-8419930

   
© Banbakae School