009850
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
43
34
106
9434
106
1078
9850

Your IP: 3.231.230.177
2021-08-03 14:54
   
ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนบ้านบะแค : Welcom to Banbakae School
   

   

ตัวอย่างการปักเครื่องหมายที่หน้าอกเสื้อของนักเรียนระดับต่างๆ

(ปักด้วยสีน้ำเงิน)

หน้าอกเสื้อเบื้องขวา

บ.ค.

ปักชื่อ – นามสกุล

ตัวอย่างการปักเครื่องหมายที่หน้าอกเสื้อ


   

facebook โรงเรียนบ้านบะแค

   

ข่าวประกวดราคา/ประกาศ

21/07/2564 16:00 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมปลูกจิตสำนึก วันสำคัญสถาบันหลักชาติ และสืบสานประเพณีท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2564ดาวน์โหลดเอกสาร
14/07/2564 15:30 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างทำเอกสาร กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา(COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2564ดาวน์โหลดเอกสาร
30/06/2564 15:30 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนตามโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2564ดาวน์โหลดเอกสาร
22/06/2564 13:10 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อสื่อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2564ดาวน์โหลดเอกสาร
17/06/2564 15:10 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
04/06/2564 12:40 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการตามความต้องการของผู้เรียนระดับปฐมวัยตามโครงการพัฒนาทักษะเบื้องต้นให้มีพัฒนาการสมวัยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2564ดาวน์โหลดเอกสาร
24/05/2564 10:53 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อที่นอนนักเรียนอนุบาล ตามโครงการค่าที่นอนนักเรียนอนุบาลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2564ดาวน์โหลดเอกสาร
27/05/2564 10:53ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อสื่อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมมุมส่งเสริมทักษะต่างๆ ตามโครงการพัฒนาทักษะเบื้องต้นให้มีพัฒนาการสมวัยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2564ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมผลิตสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2564ดาวน์โหลดเอกสาร

คลิกดูทั้งหมด >>>

   
   

ฝ่ายบริหาร  

นายฐณวัฒน์...ฉัตรวุฒิรัศมิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะแค
เบอร์โทรศัพท์ 089-8419930

   
© Banbakae School