001430
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
34
19
177
1115
199
390
1430

Your IP: 3.231.25.104
2020-08-09 20:20
   
ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนบ้านบะแค : Welcom to Banbakae School
   

ข่าวประชาสัมพันธ์

   

facebook โรงเรียนบ้านบะแค

   

ประกาศโรงเรียนบ้านบะแค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคล
เพื่อปฎิบัติหน้าที่ครูช่วยสอน ดาวน์โหลดเอกสาร 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุ ตามโครงการสืบสานศิลปะการแสดงดนตรีพื้นบ้านอีสานกลองยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปรณ์ ตามโครงการศิลปะการแสดงนาฎศิลป์พื้นบ้านอีสานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารประจำทาง 6 ล้อพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและคนขับรถโครงการทัศนศึกษาตามโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร 

   

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดวื้อคุรุภัณฑ์ดนตรี ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านอารมณ์

จิตใจและสังคมด้านดนตรีไทยระดับประถมวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   
© Banbakae School