คะแนนนักเรียนออนไลน์  

   
017802
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
154
30
184
17053
499
1573
17802

Your IP: 54.158.251.104
2021-12-06 20:10
   
ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนบ้านบะแค : Welcom to Banbakae School
   

ข่าวประกวดราคา/ประกาศ

   

คำสั่งโรงเรียน

   
22/09/2564 09:30ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อสื่อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการผลิตสื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สู่ผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2564ดาวน์โหลดเอกสาร
16/09/2564 09:30ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ห้องเรียนอนุบาล1-3 ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านร่างกาย สติปัญญาและการมีวินัยระดับปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2564ดาวน์โหลดเอกสาร
16/09/2564 14:30ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ห้องเรียนไฮสโคป ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านร่างกาย สติปัญญาและการมีวินัยระดับปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2564ดาวน์โหลดเอกสาร
3/09/2564 15:30ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เครื่องเล่นบ้านบอลโครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านร่างกาย สติปัญญาและการมีวินัยระดับปฐมวัย (SBMLD) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2564ดาวน์โหลดเอกสาร
18/08/2564 14:30ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาตามโครงการพัฒนาทักษะด้านฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (SBMLD) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2564ดาวน์โหลดเอกสาร
17/08/2564 14:30ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุครุณฑ์ดนตรีตามโครงการส่งเสริมศักยาพผู้เรียนด้านดนตรีไทย (SBMLD) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2564ดาวน์โหลดเอกสาร
17/08/2564 14:20ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการห้องเรียนคุณาพสู่ความเป็นเลิศด้านาษาต่างประเทศ (SBMLD) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2564ดาวน์โหลดเอกสาร
16/08/2564 14:50ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทย(SBMLD) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2564ดาวน์โหลดเอกสาร
10/08/2564 15:40ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโคโรนา(COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2564ดาวน์โหลดเอกสาร
4/08/2564 16:10ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุครุณฑ์กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์ตามโครงการพัฒนาศักยาพผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2564ดาวน์โหลดเอกสาร
4/08/2564 16:10 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุครุณฑ์กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนด้านปัญญาประดิษฐ์ตามโครงการพัฒนาศักยาพผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2564ดาวน์โหลดเอกสาร
4/08/2564 16:10 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุครุณฑ์ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยาพผู้เรียนระดับปฐมวัยสู่ศตวรรษที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2564ดาวน์โหลดเอกสาร
29/07/2564 12:20 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวทีชั่วคราวในการจัดกิจกรรมแสดงความสามารถของผู้เรียน ตามโครงการส่งเสริมศักยาพผู้เรียนด้านดนตรีไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2564ดาวน์โหลดเอกสาร
21/07/2564 16:00 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมปลูกจิตสำนึก วันสำคัญสถาบันหลักชาติ และสืบสานประเพณีท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2564ดาวน์โหลดเอกสาร
14/07/2564 15:30 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างทำเอกสาร กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา(COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2564ดาวน์โหลดเอกสาร
30/06/2564 15:30 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนตามโครงการอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2564ดาวน์โหลดเอกสาร
22/06/2564 13:10 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อสื่อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2564ดาวน์โหลดเอกสาร
17/06/2564 15:10 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
04/06/2564 12:40 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการตามความต้องการของผู้เรียนระดับปฐมวัยตามโครงการพัฒนาทักษะเบื้องต้นให้มีพัฒนาการสมวัยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2564ดาวน์โหลดเอกสาร
24/05/2564 10:53 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อที่นอนนักเรียนอนุบาล ตามโครงการค่าที่นอนนักเรียนอนุบาลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2564ดาวน์โหลดเอกสาร
27/05/2564 10:53ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อสื่อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมมุมส่งเสริมทักษะต่างๆ ตามโครงการพัฒนาทักษะเบื้องต้นให้มีพัฒนาการสมวัยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2564ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมผลิตสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2564ดาวน์โหลดเอกสาร
28/09/2563ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครูช่วยสอน วิชาเอกนาฏศิลป์ ประจำโรงเรียนบ้านบะแค สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2563ดาวน์โหลดเอกสาร
30/06/2563ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนตาม โครงการอาหารกลางวันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2563ดาวน์โหลดเอกสาร
30/06/2563ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถรับส่งนักเรียน ตามโครงการรถรับ-ส่งนักเรียนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2563ดาวน์โหลดเอกสาร
24/09/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูช่วยสอนประจำโรงเรียนบ้านบะแค สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2563ดาวน์โหลดเอกสาร
17/08/2563ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมส่งเสริมทักษะต่างๆตามโครงการพัฒนาทักษะเบื้องต้นให้มีพัฒนาการสมวัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงดาวน์โหลดเอกสาร
06/08/2563ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการประชุมสัมมนาโครงการการประชุมสัมมนาศึกษาดูงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงดาวน์โหลดเอกสาร
06/08/2563ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่าง โครงการประชุมสัมมนาศึกษาดูงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงดาวน์โหลดเอกสาร
03/08/2563ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารประจำทาง 6 ล้อพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและคนขับรถโครงการทัศนศึกษา ตามโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงดาวน์โหลดเอกสาร
24/06/2563ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยงประจำโรงเรียนบ้านบะแค สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจงดาวน์โหลดเอกสาร
28/05/2563ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่แม่บ้านประจำโรงเรียนบ้านบะแค สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจงดาวน์โหลดเอกสาร
24/03/2563ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูช่วยสอนประจำโรงเรียนบ้านบะแค สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยวิธีเฉพาะเจาะจงดาวน์โหลดเอกสาร
   

ฝ่ายบริหาร  

นายฐณวัฒน์...ฉัตรวุฒิรัศมิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะแค
เบอร์โทรศัพท์ 089-8419930

   
   
© Banbakae School