008239
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
10
24
179
7743
664
1028
8239

Your IP: 3.236.117.38
2021-06-18 02:03
   
ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนบ้านบะแค : Welcom to Banbakae School
   

   

ตัวอย่างการปักเครื่องหมายที่หน้าอกเสื้อของนักเรียนระดับต่างๆ

(ปักด้วยสีน้ำเงิน)

หน้าอกเสื้อเบื้องขวา

บ.ค.

ปักชื่อ – นามสกุล

ตัวอย่างการปักเครื่องหมายที่หน้าอกเสื้อ


   

facebook โรงเรียนบ้านบะแค

   

ข่าวประกวดราคา/ประกาศ

04/06/2564 12:40 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการตามความต้องการของผู้เรียนระดับปฐมวัยตามโครงการพัฒนาทักษะเบื้องต้นให้มีพัฒนาการสมวัยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2564ดาวน์โหลดเอกสาร
24/05/2564 10:53 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อที่นอนนักเรียนอนุบาล ตามโครงการค่าที่นอนนักเรียนอนุบาลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2564ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อสื่อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมมุมส่งเสริมทักษะต่างๆ ตามโครงการพัฒนาทักษะเบื้องต้นให้มีพัฒนาการสมวัยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2564ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมผลิตสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2564ดาวน์โหลดเอกสาร

คลิกดูทั้งหมด >>>

   
28/09/2563ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครูช่วยสอน วิชาเอกนาฏศิลป์ ประจำโรงเรียนบ้านบะแค สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2563ดาวน์โหลดเอกสาร
30/06/2563ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนตาม โครงการอาหารกลางวันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2563ดาวน์โหลดเอกสาร
30/06/2563ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถรับส่งนักเรียน ตามโครงการรถรับ-ส่งนักเรียนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2563ดาวน์โหลดเอกสาร
24/09/2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูช่วยสอนประจำโรงเรียนบ้านบะแค สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2563ดาวน์โหลดเอกสาร
17/08/2563ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมส่งเสริมทักษะต่างๆตามโครงการพัฒนาทักษะเบื้องต้นให้มีพัฒนาการสมวัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงดาวน์โหลดเอกสาร
06/08/2563ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการประชุมสัมมนาโครงการการประชุมสัมมนาศึกษาดูงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงดาวน์โหลดเอกสาร
06/08/2563ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่าง โครงการประชุมสัมมนาศึกษาดูงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงดาวน์โหลดเอกสาร
03/08/2563ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารประจำทาง 6 ล้อพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและคนขับรถโครงการทัศนศึกษา ตามโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงดาวน์โหลดเอกสาร
24/06/2563ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยงประจำโรงเรียนบ้านบะแค สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจงดาวน์โหลดเอกสาร
28/05/2563ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่แม่บ้านประจำโรงเรียนบ้านบะแค สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจงดาวน์โหลดเอกสาร
24/03/2563ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูช่วยสอนประจำโรงเรียนบ้านบะแค สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยวิธีเฉพาะเจาะจงดาวน์โหลดเอกสาร
   

ฝ่ายบริหาร  

นายฐณวัฒน์...ฉัตรวุฒิรัศมิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะแค
เบอร์โทรศัพท์ 089-8419930

   
01.jpg
© Banbakae School